15.01.2020 Tarihinde Gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 22378

15.01.2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.12.2019 tarih ve 2019/11 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.01.2020 Çarşamba günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in GEN salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

T.C. No: 13648611156           TC. No: 13549614430       TC. No: 14770574128

Ek 1: Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gündemi

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
  2. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yakın zamanda sona erecek olması sebebiyle, yeni Yönetim Kurulunun üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
  3. Kapanış

Ek-2 Vekaletname