Açık Pozisyonlar

EKU; dürüst, dinamik, çalışkan ve kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir.

Birlikte paylaşmayı, üretmeyi, araştırmayı destekleyen firmamız tüm çalışanlarına eşit fırsatlar tanır.

Üretim hatlarında oluşabilecek her türlü elektrik-elektronik ve PLC sistemi arızalarının tespiti, arızanın giderilmesi ve kalıcı önlemlerin belirlenerek uygulanması,
Makinelere ait kestirimci ve koruyucu bakım planlarının yapılması,

Başvur
Mail İşler ve Bilgi Sistemleri departmanı bünyesinde yer alarak yeni projelerin yazılım süreçlerinde bulunmak,
Mevcut uygulamalara destek olmak, kullanıcı taleplerini değerlendirmek, talep edilen ek geliştirmelerin uygunluğunu analiz etmek, kurulu yapıya uygun olacak şekilde geliştirmeleri planlamak, gerçekleştirmek,
Yapılan geliştirmelerin testlerini yapmak,kullanıcı testleri için yönlendirmede bulunmak,
Gerektiğinde kullanıcı eğitimi vermek,
SAP geliştirme projelerinde kendi sorumluluk alanına düşen ilgili bölümleri ve/veya tümünü uygulamak,
Kullanıcıların gereksinimlerini inceleyerek, sorunların çözümüne ve iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,
Tamamlanan işlerin/projelerin dokümantasyonunu yapmak.

Başvur
Dökümhane biriminin kalite ve yönetim sistemleri standartları kapsamına uygun olarak sevk ve idaresinde rol almak.
Müşteri isteklerine ve standartlara uygun ürün üretilmesini, kontrolünü, geliştirilmesini ve takibini sağlamak.
Sürekli iyileştirme ve geliştirme amaçlı projelerde görev almak.
Üretimde kullanılan hammadde, sarf malzeme miktarlarının takibini sağlamak.
Tedarik edilen numuneler için değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
Dökümhane prosedürü ile ilgili iş talimatlarını oluşturmak, kontrolünü ve takibini sağlamak.
Üretim hedeflerinin, kritik performans göstergelerinin şirket içinde yayılımını sağlamak.
Proseste oluşabilecek hataları gidermek ve ilgili birimlere duyurmak ve raporlar hazırlamak.
Kullanılan ferro alyaj ve hammadde girdilerinin verimliliğini hesaplayıp uygunsuzlukları bildirmek.
Dökümhanedeki bütün proseslerin takibini ve kontrolünü yapmak.
Dökümhane sürecine açılan düzeltici, önleyici faaliyetlerin kök neden analizi yaparak uygunsuzluğun tekrarlanmaması için aksiyon almak.
Bakımları planlamak ve takibini sağlamak.

Başvur
Şirket içi uygulamaların süreçlere, görev tanımlarına, şirket prosedür ve dokümanlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek,
Denetlenecek süreçlere ilişkin kontrolleri veya diğer geliştirilecek alanları belirleyerek ilgili analizleri gerçekleştirmek,
Denetim faaliyetlerinde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin aksiyonları takip etmek,

Başvur
Günlük muhasebe evrak girişlerinin, şirket ve grup politika prosedürlerine uygunluğunun kontrol edilmesi,
Mizan kontrolü, masraf merkezlerinin kontrolü ve takibinin yapılması,
Sabit kıymet ve amortisman işlemleri, kur değerlemeleri, ödeme işlemleri, bütçe, raporlama, ithalat-ithalat ve gümrük muhasebesi işlemlerinin yürütülmesi
Şirket içi muhasebe prosedürlerinin oluşturulması,
Güncel vergi mevzuatını takip eden, ekibi bilgilendirecek, gerekli eğitimleri verebilecek,
SAP ERP ara hesapların kontrolü ve takibini gerçekleştirecek,
Sorumluluğundaki şirketlerin alış/satış fatura kayıtları ve onay süreçlerinin takip edilmesi,
KDV, Muhtasar, Damga, Geçici Vergi, Kurumlar Vergi Beyannamelerin periyodik olarak düzenlenmesi, yasal beyanname ve beyanname kontrol raporlarının hazırlanması.
Cari, Banka Personel vb hesapların periyodik mutabakatlarının gerçekleştirilmesi,
Ay sonu kur değerleme ve denkleştirme işlemlerinin yapılması,
Resmi Defterlerin basımı ve arşivlenmesi,
Ay sonu kapanış işlemlerinin yapılması ve mali tabloların hazırlanması,
Denetim süreçlerinde gerekli hazırlıkların yapılması,

Başvur
Kalite politikası ve hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunup, mevcut kalite sistemlerinin firma içerisinde uygulanma ve yürütülmesini sağlamak.
Müşterinin istediği standartlara uygun ürün üretilmesini sağlamak için müşteri speklerinin, özel isteklerinin ilgili birimlere iletimini sağlamak, müşterinin istediği raporların organizasyonu ve iletimini sağlamak, müşteri şikayetlerine cevap vermek, şikayetlerin incelenmesi için ilgili birimlere yönlendirmek,
İç tetkikler ve proses denetimiyle süreçlerin kalite sistemlerine uygunluğunu denetlemek, talimat ve prosedürlerin güncelliğini kontrol etmek, revizyonları sisteme dahil etmek, dokümantasyon takibi yapmak,
Müşteri şikayetlerinin bir daha oluşmaması, firma içi süreç uygunsuzluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi, tedarikçi uygunsuzluklarının giderilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyet talep etmek, bunu takip etmek ve çözüm üretilmesini sağlamak,
Müşteri tarafından açılan 8D raporları için ekip oluşturarak 8D raporun kapanmasını sağlamak,
Süreçlerin performans göstergelerini takip etmek, aksiyon skor kartı toplantıları düzenleme ve tutturulamayan hedeflerle ilgili aksiyon belirlenmesini sağlamak,
Kalite sisteminin ve standartlarının geliştirilmesini, yürürlüğe konmuş prosedür ve iş talimatlarının uygulanmasını sağlamak, bu hususta planlanan denetimlere katılmak,
Tüm birimlere kalite sistemleri konularında danışmanlık yapmak,
İyileştirme faaliyetlerinde (Kaizen) ekiplerinde aktif görev almak,

Başvur

İnsan Kaynakları Formu

Adınız - Soyadınız Zorunlu Alan
E-posta Adresiniz Zorunlu Alan
Telefon Numaranız Zorunlu Alan
Departman Zorunlu Alan
Özgeçmiş Dosyanız En fazla 4MB / doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Bizi takip edin